Masz pytanie?

Kariera

Informacje dla kandydatów do pracy

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Hanke Tissue sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 1 rok od dnia przesłania CV.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

Dokumenty należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@hanketissue.com.pl

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane aplikacje.

Prosimy o załączenie na przesłanych/przekazanych do nas dokumentach następujacej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Hanke Tissue Sp. z o.o. w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

Pozostałe informacje o prztwarzaniu danych znajdują się w odnośniku: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Facebook